יצחקי במספרים

1 %
אבטלה סמויה
1
גליונות אקסל פתוחים
1
דוחות מע"מ תקולים